Svi profilisani limovi sa donje stane mogu imati antikondenz filc koji ima funkciju zaštite lima i konstrukcije krova od kondenzacije u slučaju jednostrukog pokrivanja. Jednostavno se nanosi, apsorbuje zvuk i dobar je izolator toplote.

Go to top